Je hebt geen flash geïnstalleerd
 
 
           
           
Bert van der Veer begint bewust aan kansloos tv-avontuur
 

Voorpublicatie uit 'Herinnert u zich deze nog?' - 2007

Veronica komt even niet meer naar je toe (2002-2003)

Het is november 2002. De mislukte herlancering van Veronica TV kabbelt nog voort op het Veronica-kanaal. Maar de overgebleven Veronica-mensen willen er nog eenmaal iets van proberen te maken. Nog even wat hoofdrolspelers: dat zijn in deze fase directeur én tijdelijk bestuurslid Jan Bruins, voorzitter Joris Hillebrand, radiodirecteur Jan Hoogesteijn, Peter Hoogendoorn de tv-directeur en Michael Kroonbergs namens de tachtig man van het Veronica Magazine. Hoogendoorn wil als directeur Veronica TV een doorstart maken, maar wel onder een aantal voorwaarden. Hij somt op: 'De programmering moest voor een breed publiek zijn. Er moest een flinke marketingcampagne ingezet worden. En we moesten op zoek gaan naar een strategische partner, want alleen zouden we het nooit redden. Die partner moesten we dan wel een goede programmering kunnen tonen, anders had praten geen zin. Daarom wilde ik zelf al beginnen om die partner ook iets te kunnen laten zien.'

Willem Van der Meer de Walcheren had eerder Unico Glorie gepolst of hij niet in was voor de directeurspost. Die is wel geïnteresseerd, want met die nieuwe media gaat het bij Endemol ook al niet zo goed en snel als hij had gehoopt. Unico gaat praten met onder anderen Michael Kroonbergs. Die herinnert zich: 'Hij wilde het wel doen, maar hij zei: 'Dan gaan er wel dingen gebeuren. Een aantal zwakke broeders, zoals Hoogesteijn en Hoogendoorn, moeten wel het veld ruimen.' Ik had wel vertrouwen in hem, ik denk dat Unico die klus had geklaard.' Maar een meerderheid in de Verenigingsraad ziet een terugkeer van de oude tv-baas niet zitten. Joris Hillebrand: 'Het bestuur was van mening dat we iemand nodig hadden die zijn tanden in de organisatie kon zetten. Unico is meer iemand van de inhoud.'

Dan komt er een andere naam bovendrijven: ervaren rot in het tv-vak Bert van der Veer. De managers zien in hem zelfs de nieuwe algemeen directeur. Maar Hillebrand zegt: 'Ik werd daar als voorzitter mee geconfronteerd. Voor de managers was kennelijk alles beter dan een algemeen directeur van buitenaf. Maar het bestuur wilde iemand van buiten om orde in de chaos te scheppen. Ik heb toen een gesprek met Bert gehad en gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat Bert zich het beste kon wijden aan de vernieuwde televisieprogrammering.' Kroonbergs weet waarom Van der Veer toch gepolst is als algemeen directeur: 'Ze waren bang dat hij anders ook weg zou blijven. Iedereen leek heel blij te zijn dat hij in ieder geval wilde komen. Bert wilde helemaal geen directeur worden, maar heeft dat leuk gebruikt bij de salarisonderhandelingen. Daarna werd hij programmadirecteur, maar wel voor een vorstelijk salaris.'

De oud-Veronicaan Bert van der Veer had een rijke historie vol tv-avonturen met ongewisse afloop. Als programmadirecteur bij Veronica in 1995 was hij de man die Nieuwslijn en Hagens in de programmering had geplaatst. Dure en slechtbekeken programma's, die voor verdieping moesten zorgen tussen al het zorgeloze amusement. Dat werd geen succes en die programma's werden dus afgevoerd. Daarna ging Bert bij RTL4 een inhoudelijke slag maken door de zender te verlossen van haar bloemetjesjurkenimago. Er moesten meer paella-eters naar de zender komen. De bloemkooleters keken toch wel maar daar was de adverteerder niet in geïnteresseerd. Dit werd wederom geen succes. Het kostte veel kijkers en veel geld en de keuzes werden snel teruggedraaid. Ondanks al deze tegenslagen werd Bert van der Veer steeds als televisiedeskundige opgevoerd in allerlei items en artikelen over tv in Nederland. De parttime regisseur van de talkshow Barend & Van Dorp schreef ook boekjes en columns over tv. Hij had natuurlijk wél verstand van de business, maar zijn drang om amusement en inhoud te combineren, had geen succes. Toch benadert Peter Hoogendoorn de programmadirecteur in ruste. Joris Hillebrand was het eens met die keuze: 'Bert is toch een expert…' En tja, misschien wil Bert zich ook nog één keer bewijzen, net als Veronica?

Peter Hoogendoorn verklaart zich nader: 'Bert van der Veer had een bepaalde drive om nog eens wat te laten zien. En hij wist in welke omgeving hij terechtkwam, met een gespannen ondernemingsraad en een bezorgde Verenigingsraad.' Bert van der Veer zelf: 'Ja, ik wist hoe Kremlin-achtig de sfeer bij Veronica kan zijn. Daarom wilde ik wel eerst met wat cruciale mensen praten. Het begon met Peter Hoogendoorn met wie ik op een geheime locatie heb gesproken. Daar heb ik hem verteld dat ik het nogal slecht vond wat Veronica toen uitzond. Ik zei Peter dat Veronica zo snel mogelijk moest ophouden met al die onzin. Daar was haast bij, vond ik, omdat Veronica anders van de kabel geflikkerd zou worden. De contracten zouden aflopen en menig kabelaar wilde geen verlenging van die slechtbekeken zender. Er moest dus snel een schema komen dat wél de moeite waard was. Ik heb daarover met diverse keypersons binnen Veronica gesproken. Dat wekte vertrouwen. Daarna had ik frisse moed.' Toch zegt Michael Kroonbergs minder enthousiast te zijn geweest: 'Peter Hoogendoorn kende alleen Bert van der Veer. Hij was dus dolblij dat Van der Veer mee wilde doen, maar ik dacht: kun je niet wat verder kijken? Bovendien: Bert had ook met Jan Bruins gesproken. Tegen mij zei hij toen al: 'Waar ben ik in terechtgekomen? Die man is een autist, daar kun je niet mee praten maar hij moet wel beslissingen nemen. En je moet alles in tienvoud aanvragen. De sfeer is verziekt. Waar ben ik aan begonnen? Wat is er in godsnaam gebeurd met Veronica?' Maar ach, hij zal toen al wel gedacht hebben dat het zijn tijd wel zou duren.'

Die laatste opmerking suggereert dat Van der Veer al vroeg moet hebben doorzien dat het een schier onmogelijke opgave was. De tv-kenner twee jaar na zijn klus: 'Als je te veel geld uitgeeft en je hebt succes, dan vergeven ze je bij de commerciële televisie. Als je te veel geldt uitgeeft en je faalt, dan gaat je kop eraf. Het was dus een Mission Impossible. Ik dacht al snel: dit gaat mis, dat houden we niet lang vol. Ik durfde dan ook geen enkele A-naam te vragen om bij Veronica te komen werken. Ik kon toch geen Beau of Bridget meeslepen in dit avontuur? Dan maar wat beginnend talent een kans geven, dacht ik.' Of Adam Curry daarbij hoorde, is zeer de vraag. Maar toch werd hij wel gepolst door Van der Veer. Curry: 'Jaha, Bert heeft me ook gebeld en gevraagd of ik niet wat kon komen presenteren. Hij had één of ander geweldig liveprogramma op de vrijdagavond. Ik zeg tegen Bert: 'Ben je van de pot gerukt?'

Een laatste poging om het zelf te doen

Bert van der Veer gaat aan de slag voor een programmering die maart 2003 van start moet. Ondertussen gaat Peter Hoogendoorn op zoek naar partners. Zo gaat hij praten met John de Mol, die hij nog kent uit de onderhandelingsrondes van Big Brother. Hoogendoorn: 'John is 31 december 2002 in het oude AVRO-pand langs geweest, waar onze tv-studio's werden gebouwd. John zat toen nog vast aan Endemol, maar was al plannen aan het maken voor een eigen zender. Op 2 januari 2003 zijn we weer bij John geweest. Ook Fons van Westerloo en Jan Bruins waren daarbij. Dat waren moeizame gesprekken, want Jan kon niet uitleggen wat hij met Veronica wilde. Bruins zat daar alleen maar bij omdat Joris Hillebrand hem daar liet zitten, maar hij had niks te bieden. Die gesprekken leverden niets op.'

Er zijn dus nog geen partners als Van der Veer druk bezig is met zijn favoriete hobby: programmaschema's bouwen. Hij kan niet putten uit series en films, op een paar overgebleven oninteressante restjes na. Daarom laat hij allerlei producenten van Nederland ideeën aanleveren en kiest de meest haalbare voor Veronica eruit. Eerst gaat hij nog eventjes drie weken op vakantie naar Bali. Zevenenzestig videobanden en honderden ideeën van kleine en grote producenten liggen er na zijn vakantie op zijn bureautje op de 's-Gravelandseweg. Hij heeft dan nog zo'n twee maanden de tijd. Bert: 'Veertien dagen nadat ik die banden was gaan spotten, had ik moeten zeggen: Dit gaat niet meer lukken. Het kon gewoon niet, het was veel te kort dag. Maar ik kon de opdracht niet meer teruggeven. We hebben nog een strafexpeditie afgelegd langs alle mediabureaus om te vertellen hoe fantastisch het zou worden. Die reageerden uiteraard erg afwachtend en wilden eerst zien wat we gingen doen. Ik kon ze nog niets laten zien, het moest nog gemaakt worden. Dat is moeilijk om te doen als je er zelf al niet meer in gelooft. Maar ik heb wel hard gewerkt om er uit te halen wat er in zat. Het is maar goed dat ik geen huwelijk meer had. Ik werkte zeven dagen per week van acht uur 's ochtends tot één uur 's nachts.'

In tegenstelling tot het carrouselmodel, dat nooit ter goedkeuring is voorgelegd en na een maand uitzenden nog in de conceptfase verkeerde, worden de plannen van Bert van der Veer wel goedgekeurd. De Verenigingsraad, het management en de ondernemingsraad stemmen in met zijn businessplan. Tot onvrede van de medewerkers van het Veronica Magazine. Die zien na de grote verliezen van het vorige tv-avontuur weer heel veel geld verdwijnen richting het oude AVRO-pand. Michael Kroonbergs verwoordt als hoofdredacteur de onvrede: 'Ze waren nog net geen gouden kranen aan het monteren. Maar alles was er state-of-the-art, studio's en apparatuur. Het duurste van het duurste en het nieuwste van het nieuwste. Draadloze camera's, een unicum in Hilversum! En waarom? Het was duidelijk dat het ongecontroleerde uitgeven was begonnen.' De programmadirecteur legt uit: 'De intentie die ik met Peter Hoogendoorn had besproken, was om de eerste maanden veel geld uit te geven en flink in de bus te blazen. Daarna zouden we wel zien hoe we het geld terug moesten krijgen. Je moet met een klap beginnen. Je kunt niet voorzichtig starten. Het lukt of het lukt niet.'

Mission Impossible

Dus, nog even de problemen op een rijtje: Stoppen met tv heeft niet veel zin, aangezien het vorige bestuur facilitaire en programmatische verplichtingen voor vijf jaar is aangegaan. Veronica moet geheel zelfstandig in een paar maanden tijd een programmering voor zeven dagen uit de grond stampen. Films en series zijn er niet. Die eigen programma's mogen niet al te duur zijn maar ze moeten wel meer kijkers gaan trekken. En dat in een overvol tv-landschap; Nederland telt dan al tien tv-kanalen. En dat óók nog eens na een rampzalig jaar waarin de naam Veronica al behoorlijk bezoedeld was. Toch is dat niet het grootste probleem. De grootste ramp komt van binnenuit. Van der Veer: 'Had je op de externe aanvallen kunnen rekenen, intussen was het intern een volledige janboel geworden…' Het zou nog heel erg uit de hand te lopen.

Bert van der Veer vertelt: 'Alles bleek op een buitengewoon magistrale wijze tegen te zitten. Nog voordat we begonnen, ging het verhaal rond dat we bakken met geld aan het verbranden waren. In verhouding tot het carrouselmodel waren we ook wel vier tot vijf keer zoveel geld kwijt. Terwijl iedereen op z'n klompen kon aanvoelen dat we niet vier tot vijf keer zo hoog zouden scoren. Maar de mensen van de uitgeverij sputterden een partij tegen! Het was één en al emotie en oplaaiend vuur. Nou zaten we al niet in hetzelfde pand, dat was echt een constructiefout. Je kon niet van die wandelganggesprekjes hebben waarmee je de sfeer een beetje kunt klaren. Het waren nu twee kampen tegenover elkaar, waar fysiek en psychisch een grote afstand tussen zat. Bij de uitgeverij zaten onwaarschijnlijk veel frustraties. Er was ook veel eigenbelang in dat pand. Behoud van banen of verbetering van de eigen positie, daar draaide het om. De sfeer bleek al dermate verpest, dat er niet meer aan te tornen was. Toen moest onze programmering nog beginnen!' En dat terwijl Peter Hoogendoorn dat commitment wel had gevraagd. 'Ik heb gezegd dat we twee à drie jaar met z'n allen de neus dezelfde kant op moesten houden. Maar nog voordat het eerste programma uitgezonden was, lag de uitgeverij al te sputteren.'

Het nieuwe, nog nieuwer, nieuwste Veronica

Waar komt Bert van der Veer mee na twee maanden koortsachtig werken? Een geheel nieuwe programmering die, iets later dan beloofd, op 15 maart 2003 van start gaat. Grote billboards en vele advertenties begeleiden deze zoveelste herstart. Dit keer wordt er wel publicitair goed uitgepakt. Met een leuke knipoog bovendien: Eindelijk (weer) iets fatsoenlijks op TV. Naast die tekst zien we dan het hoofd van Menno Buch, nog steeds vooral bekend van 'Seks voor de Buch' en zijn sekslijnen. Of de kop van Theo Nabuurs (beter bekend als Mental Theo), de dj die we ook kennen als vj van TMF waar hij veertienjarige meisjes in de lokale disco in de tietjes knijpt. Of we zien het gezicht maar vooral de voorgevel van Anna Nicole Smith, de Amerikaanse blonde del die een bejaarde miljonair had getrouwd en daar goed aan had verdiend. Een aangekochte real-life soap over haar leven zou Veronica gaan sieren. Kortom, de boodschap is schreeuwerig met een vleugje ironie. Het ademt meer Veronica dan er vele jaren is uitgeblazen. In ieder geval ontgaat deze herstart de kijkers niet. Dat is al winst.

De kick-off

De eerste uitzenddag, 15 maart 2003, start met een eigen documentaire: Veronica op sterven na dood. Hierin dragen de nieuwe Veronica-presentatoren een grafkist met Veronica-vlag naar het strand om hem daar te water te bestellen. We horen leuk, ironisch commentaar van Jos Bergenhenegouwen. Vlak voordat de kist verdwijnt, gaat de kist open en springen de presentatoren een gat in de lucht bij de constatering dat Veronica nog lang niet dood is. Een beetje zelfkritiek misstaat Veronica niet. Als dit de toon wordt, zou het nog wel wat kunnen worden. Er zijn evengoed niet zoveel kijkers getuige van deze start. De film Austin Powers boeit aanzienlijk meer mensen. Maar dat is een eenmalige treffer. Voorop het Magazine van die week staat ook Austin Powers, met de tekst: 'Eindelijk weer iets anders op tv'. Da's toch wel een merkwaardige claim, voor een speelfilm die al diverse malen elders op tv te zien is geweest.

De weken erop behaalt 7 Lives Exposed het hoogste marktaandeel, gevolgd door de andere erotische producties. En dat was nou net wat voorganger Willem van der Meer de Walcheren niet had willen doen. Hij zegt daarover in Het Parool die dagen: 'Het is makkelijk een pornofilmpje te programmeren als de kijkcijfers tegenvallen. Anderen doen dat, wij niet. Geen tieten. Ik vind het gemakzucht.' Oud-Veronica-icoon Rob Out laat zich die dagen ook uit over de nieuwe programmering. Hij oordeelt hard: 'Stumpers zijn het, die denken dat ze mijn oude trucje in deze tijd kunnen herhalen. Maar met blote vrouwen en zo'n figuur als Menno Buch red je het absoluut niet. Ze hebben nog minder kijkers dan een lokale omroep.' Ook de kabelboeren zijn niet blij met deze programmering. Hen was beloofd dat het met KinderNet/Nickelodeon gedeelde kanaal juist géén seks en geweld zou bevatten. Het tegendeel wordt nu waar. Voor sommige kabelmaatschappijen alsnog een reden om Veronica een plekje op de kabel te ontzeggen. Dit tot grote ontluistering van Nickelodeon en diens eigenaar MTV. Zij worden slachtoffer van de kanaaldeling met Veronica.

De weken erna wordt duidelijk dat dit Veronica meer kijkers trekt dan het carrouselmodel. Maar het zijn er bij lange na niet genoeg. De teller blijft nu niet op nul steken, maar komt ook vaak niet boven de één procent uit. En de adverteerders komen niet. Oftewel: er gaat alleen maar geld uit. Het is ook opvallend om te zien dat er geen reclame-apparaat is dat actief aan het werven slaat. Bij grote zenders is een reclame-afdeling een hoofdtaak, hier lijkt het een bijverschijnsel. Bert van der Veer weet dat er vier mensen in dienst waren die ook spots hadden verkocht in de voorgaande maanden. Ze leken hem wel capabel. Maar Joris Hillebrand erkent: 'De productie was allemaal redelijk op orde, maar de commerciële organisatie was eigenlijk nonexistent. Er was wel een accountmanager voor tv aangesteld. Die begon naar mediabureaus te gaan. Je moet bij de adverteerders direct goodwill kweken. Maar daar was nog amper aan gewerkt. Dat wisten wij als Vereniging ook niet natuurlijk, dat was iets voor de directie.'

Interne ellende

Is het ontbreken van een verkoopapparaat al een doodzonde, er komen nog veel meer rampen op Veronica af… Nog voordat Veronica TV goed en wel begonnen is, wordt intern al duidelijk dat het avontuur geen lang leven beschoren is. Dat komt zeker niet alleen door deze programmering en de kosten daarvan. Het komt ook door de openlijke weerstand binnen de uitgeverij. En bovenal is er een nieuwe directie die ingrijpende beslissingen gaat nemen. Het bestuur, onder aanvoering van Joris Hillebrand, stelt februari 2003 twee ad interim-bestuurders aan. Doel? Rust brengen. De kluwen ontwarren. Puinruimen en een stappenplan maken. Daarvoor komt er een algemeen directeur en een gedelegeerd commissaris. De directeur gaat over de strategische beslissingen. De commissaris is toezichthouder die in crisissituaties meehelpt met besturen. De Veronica-bedrijven staan daarmee eigenlijk onder curatele, alle financiële transacties moeten worden goedgekeurd door de commissaris.

Met wie komen Joris Hillebrand en het bestuur aanzetten? De directeur ad interim wordt Peter Kuipers. Gedelegeerd commissaris wordt Cees van Steijn. Beide mannen hadden eerder samengewerkt als interim-directie bij het noodlijdende internetbedrijf van Maurice de Hond, Newconomy. Daar hadden ze met harde hand uiteindelijk wel resultaten geboekt. Michael Kroonbergs weet nog hoe die benoeming ging: 'Iemand van het bestuur had een interview met Van Steijn gelezen en zei: 'Laten we die maar eens proberen.' Die werd het dan ook. Datzelfde bestuur had al maanden allerlei kandidaten voor het directeurschap afgewezen. En nu namen ze er niet één maar twee in dienst, voor het salaris van vier directeuren', want Van Steijn komt zelf met de voorwaarde dat Peter Kuipers mee komt. Peter Kuipers: 'Cees was gebeld door de advocaat van het Veronica Verenigingsbestuur. Cees was net aan een klus bij het NOB begonnen, hij kon zich maar één tot twee dagen per week vrijmaken. Omdat wij vaak samen crisisklusjes deden, belde hij me op of ik mee kon doen. Mijn toenmalige klus zou binnen enkele weken klaar zijn, dus ik kon daarna fulltime meedoen. Het was even zaak dat Veronica die weken zelf nog doorkwam.'

Een paar weken zelf doorkomen, dat is nog niet eenvoudig in deze periode. Er is weer eens een gebrek aan vertrouwen in de managers. Peter Hoogendoorn: 'De ledenraad kwam begin maart bijeen om het bestuur en een deel van het management, waaronder Jan Hoogesteijn en mij, weg te krijgen.' Joris Hillebrand: 'De uitgeverij had dat voorgekookt. Het was ze ook gelukt om zo Van der Meer de Walcheren weg te krijgen. Toen wij daar achter waren gekomen, zijn we die vergadering van de ledenraad binnengevallen en hebben daar het werkelijke verhaal verteld. Na een donderpreek van Jan Hoogesteijn kregen we steun en hebben de oproerkraaiers binnen de ledenraad hun functie neergelegd.' Hoogendoorn: 'Jan hield een vurig betoog dat we kunnen samenvatten met 'Eén voor allen, allen voor één'. Over dat we de gelederen in deze barre tijden moesten sluiten. Het werkte. Daarna zijn Jan, Joris en ik tot de conclusie gekomen dat we een interim-management nodig hadden. De uitgeverij schrok zich rot bij de komst van die twee mannen. Ik heb me met die bestuursperikelen niet meer bemoeid en beperkte me tot het tv-traject.

'Een week na de start daarvan heb ik gezegd dat we de tv-uitzendingen moesten laten stoppen in juni of juli. De voorwaarden waaronder ik had willen starten, klopten totaal niet meer. Er was ook geen zicht op een strategische partner. Daar was iedereen in de toplaag het mee eens. Maar dat zouden we níét communiceren.' Dus de directeur televisie weet al dat het net gestarte tv-avontuur ten dode is opgeschreven. Bert van der Veer wist het ook allang. De komst van de interim-mannen versterkt dat idee alleen maar. Van der Veer: 'Dat duo had nog geen zondag nodig om te concluderen dat Veronica het alleen nooit zou redden. Nog voordat we opnieuw goed begonnen waren, wist ik zodoende al dat het avontuur van korte duur zou zijn.' Het kon Michael Kroonbergs juist weer niet kort genoeg duren: 'Ik verwijt Peter en Cees dat ze niet meteen de stekker uit de tv hebben gehaald. Al het geld dat we daar nog aan uit gingen geven, kwam in een bodemloze put. Ik denk dat doorgaan veel meer schade heeft opgeleverd, want die uitzendingen waren helemaal niks en Veronica kwam alleen maar negatief in het nieuws. Er was grote merkschade.'

'Herinnert u zich deze nog?' (c) Arjan Snijders

Terug naar overzicht publicaties 'Herinnert u zich deze nog?'


 
 
(C)Arjan Snijders 2006-2007 | Design by Yellow Lemon Tree